Защита на личните данни

„КАНЕЛА БГ” ЕООД  защитава личните данни на Потребителите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „КАНЕЛА БГ” ЕООД може да използва личните данни на Потребителите единствено и само за целите, предвидени в договора - приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. „КАНЕЛА БГ” ЕООД гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Потребителя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.

Потребителският акаунт на конкретен Потребител може да бъде изтрит от базата данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при желание от страна на Потребителя. „КАНЕЛА БГ” ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни. „КАНЕЛА БГ” ЕООД има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Потребителя може да бъде изразено по всяко време.

 

 

Всички права запазени | kanela.bg | © 2023